Op deze pagina vindt u de agenda’s en de notulen van de vergaderingen van de MR van schooljaar 2021-2022.
Op het moment dat wij de notulen publiceren (concept of vastgesteld) verwijderen we de betreffende agenda.

Er wordt geprobeerd de concept-notulen binnen 2 weken na de vergadering op de site te vermelden.
In de volgende vergadering worden deze echter pas goedgekeurd en komen de definitieve notulen op de site.