De MR vergadert ca. zes keer per schooljaar over allerlei onderwijskundige en organisatorische schoolaangelegenheden. Bij elke vergadering is de directeur van de school aanwezig.

De vergaderingen van de MR zijn openbaar. U bent als ouder/verzorger van harte welkom om een vergadering als toehoorder bij te wonen. Aanmelden kan via: mr@piusx.eu.

Elke vergadering is op de Pius X school van 19.30 uur- 21.00 uur.

De vergaderdata:

  • 7 oktober 2021
  • 18 november 2021
  • 20 januari 2022
  • 31 maart 2022
  • 19 mei 2022
  • 30 juni 2022