De Pius X werkt met een continurooster. Elke dag is er voor schooltijd vanaf 8.15u toezicht op het plein. De eerste bel gaat om 08.25 uur, zodat we om 08.30 uur kunnen starten met de lessen. Ouders/verzorgers van kinderen uit de groepen 1 t/m 3 mogen hun kind tot aan de klas brengen. Voor groep 3 geldt deze regel tot aan de kerstvakantie. Wilt u de leerkracht nog spreken, dan kunt u gerust iets eerder de school binnen lopen.

Kinderen eten (behalve op woensdag) tussen de middag samen met de leerkracht. Daarna spelen ze buiten en om 14.30 uur is het einde lestijd. Op woensdag is de school om 12.30 uur uit.