De MR wil als afvaardiging van ouders en leerkrachten in goed overleg met bevoegd gezag een actieve rol spelen in het vormgeven van kwalitatief goed onderwijs op basis van de uitgangspunten van de school. Hiervoor heeft de MR zijn visie, missie en doelen opgesteld.

De MR heeft een werk– en beleidsplan die een leidraad zijn voor de agenda en activiteiten. Deze agenda en activiteiten worden daarnaast ook bepaald door actuele ontwikkelingen die op school en in de maatschappij spelen.