Onze school staat open voor praktijkwerkzaamheden van studenten van opleidingsscholen als de PABO (Saxion Enschede) en evt. andere opleidingsinstituten. Onze school is opleidingsschool voor de Pabo .

Dit houdt in dat het opleiden van Pabo-studenten geïntensiveerd is. Op donderdagen en vrijdagen doen zij praktijkervaring op in de groepen en vindt er interne scholing plaats. De schoolontwikkeling is daar ook een onderdeel van. Onze school kan daarvoor kennis en kunde van de Pabo inzetten.

De begeleiding van de studenten wordt door de interne stagebegeleider en door de groepsleerkrachten gedaan.