Aanmelden leerlingen
Jaarlijks in de periode januari – maart worden ouders van kinderen, die de schoolgaande leeftijd naderen, in de gelegenheid gesteld hun kind(eren) bij een basisschool aan te melden.

Om alle informatie ten aanzien van de aanmelding nog eens na te lezen kunt u hier klikken.

Aanmelding en inschrijven van uw kind op onze school.

Vanaf nu moeten ouders 1 formulier invullen: het aanmeldingsformulier. Klik hier om het aanmeldingsformulier te downloaden.
Hieronder de uitleg over de onderdelen van het formulier.

  • Het aanmeldingsformulier is bedoeld om de noodzakelijke gegevens van uw kind in te vullen.
  • Volgens de nieuwe AVG dienen ouders toestemming te geven aan school om bij bepaalde instanties gegevens op te vragen.
  • Als de school op een bepaalde manier leerling-gegevens naar “buiten de school” verstrekt, dan moet ze aangeven in welk welk kader die gegevens worden verstrekt. De ouders moeten bovendien ook toestemming geven aan de school om dit te doen.

Het Pdf-bestand print u thuis uit. Daarna kunt u het met pen invullen en ondertekenen. Daarna levert u het op school in.

Het aanmeldingsformulier is ook op school af te halen.