Op de pagina “Taken van het team” staan de namen van de teamleden en ziet u wat hun functie is.