De medezeggenschapsraad

Op elke school in Nederland is een MR (Medezeggenschapsraad) actief. Dit is bij ‘Wet Medezeggenschapsraad op Scholen’ geregeld. Ouders en leerkrachten praten samen over het beleid en de uitvoering van het onderwijs op school.

De medezeggenschapsraad (MR) van de Pius X:

Onze medezeggenschapsraad bestaat uit een oudergeleding (2 ouders) en een personeelsgeleding (2 leerkrachten).

Schooljaar 2021- 2022

  • Anna Bruins (oudergeleding – voorzitter)
  • Marloes ten Brinke (oudergeleding – penningmeester)
  • Lianne ter Haar (personeelsgeleding – notulist)
  • Ellen Leferink (personeelsgeleding – secretaris)

Wat doet de MR?

In de medezeggenschapsraad kunnen leerkrachten en ouders meedenken over het beleid van de school. Hierbij kun je denken aan de schoolgids, schoolplan, begroting of onderwijskundige doelstellingen.

De medezeggenschapsraad heeft vaak een adviserende, maar zeker ook wel eens een beslissende rol in deze beleidszaken.

Leden van de MR worden voor een periode van drie jaar gekozen.

Tot slot:

Heeft u interesse om de MR te komen versterken? Maar wilt u eerst nog met iemand uit onze MR praten? Neem dan contact met ons op of spreek één van ons persoonlijk aan. Contact opnemen kan via mr@piusx.eu. Onze school is altijd blij met mensen die op een positief kritische manier willen meedenken!