Groepen
Nieuws
Team

Algemene informatie

De MR van de Pius X.

Aan iedere school is een medezeggenschapsraad (MR) verbonden. De MR wordt ingesteld door het bevoegd gezag (directeur) van de school en bestaat voor de helft uit leden, die uit en door het team worden gekozen en voor de helft uit leden, die uit en door de ouders worden gekozen. Verder woont de directeur de MR-vergaderingen bij.
De MR heeft een reglement waarin alle belangrijke zaken zijn geregeld.

De MR vergadert ca. zes keer per schooljaar over allerlei onderwijskundige en organisatorische schoolaangelegenheden. De vergaderingen zijn in principe openbaar. De data worden vermeld in de nieuwsbrieven. Om onderwerpen op de agenda van de MR te krijgen, kunt u het best contact opnemen met een van de huidigeMR -leden of de MR mailen :mr@piusx.eu

RK Basisschool Pius X – Informatie-sites

Sites waar info te vinden is m.b.t. MR zaken.
 www.lumpsumportaal.nl
www.pharos.nl (vereniging voor ouders van hoogbegaafde leerlingen)

CONTACT

Pius X
WH Jordaansingel 20
Haaksbergen
Tel.: 053 - 572 13 96
E-mail: directie@piusx.eu

facebookTwitter YouTube