Het is mogelijk om extra verlof aan te vragen voor bijzondere gelegenheden voor leerplichtige kinderen.

Kinderen zijn vanaf 5 jaar leerplichtig. Op dat moment geldt de regelgeving zoals beschreven staat in de ‘Richtlijnen verlof buiten de schoolvakanties’.
Daarnaast heeft de gemeente Haaksbergen de regels m.b.t. verlof en verzuim op een overzichtelijke manier in kaart gebracht.

Als u verlof wilt aanvragen voor uw kind(eren), dan kunt u dit doen d.m.v. het aanvraagformulier. U kiest uit de Word-versie of de PDF. Daarnaast is dit formulier ook op school verkrijgbaar. Het ingevulde formulier kunt u bij de directie of de leerkracht afgeven. Ook kunt u het naar school mailen. De directeur zal op het betreffende formulier wel/niet toestemming geven. U krijgt het aanvraagformulier z.s.m. retour. Een kopie wordt in de schooladministratie bewaard.

De leerplichtambtenaar van de gemeente Haaksbergen en de schooldirecteuren hebben afspraken met elkaar gemaakt hoe om te gaan met luxe verzuim. Er is sprake van luxe verzuim als ouders zonder toestemming van de school of de leerplichtambtenaar hun kinderen niet naar school laten gaan, indien dit wel volgens het rooster verwacht wordt.

De school heeft de regel, dat u, bij extra verlofaanvragen voor alle kinderen (dus ook voor de 4 jarigen), een aanvraagformulier voor verlof moet invullen.