Het jaarplan voor het schooljaar 2022-2023.

Voorwoord

Het onderwijs op de Pius X is continu in ontwikkeling. Wij streven naar onderwijs dat zo optimaal mogelijk is. Om dit te bereiken willen wij ons onderwijs steeds weer verbeteren. Daartoe stellen wij jaarlijks een plan op met concrete doelen.

Voor de periode 2022-2023 is een schoolplan voor de Pius X opgesteld. Daarnaast is er een jaarplan van de Stichting Keender, gekoppeld aan het strategisch beleidsplan van de stichting. Vanuit het schoolplan, het jaarplan Keender en de evaluaties van het jaarplan van vorig jaar (het jaarverslag) zijn hoofddoelen voor dit schooljaar vastgesteld.

Onze hoofddoelen staan genoemd in dit jaarplan. Ieder doel is voorzien van indicatoren om goed te kunnen bepalen of de doelstellingen gehaald zijn.
Het jaarplan is besproken in het team en met de MR.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van dit jaarplan, dan kunt u deze op school stellen. Klik op deze link om het jaarplan te openen.

Bianca Kiffen
Directeur Pius X.