Groepen
Nieuws
Team

MAAND ARCHIEF

Missie en visie.

De Pius X wil:

  • kwalitatief goed basisonderwijs verzorgen vanuit een gestructureerde, veilige en uitdagende leer- en werkomgeving, waarbinnen alle leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen;
  • een goed pedagogisch klimaat creëren waarbij de ontwikkeling van iedere leerling centraal staat;
  • leerlingen opvoeden naar zelfstandigheid;
  • leerlingen leren omgaan met en voorbereiden op de steeds veranderende maatschappij;
  • een lerende organisatie zijn.

Visie

Kernwaarden voor het onderwijs op de Pius X zijn: openheid, respect en structuur. Het vormgeven aan een goed pedagogisch klimaat is een eerste vereiste om tot goed leren te komen. Binnen de Pius X hebben leerkrachten en leerlingen ieder hun eigen verantwoordelijkheden om aan de gestructureerde, veilige en uitdagende leer- en werkomgeving vorm en inhoud te geven. Binnen die veilige leer- en werkomgeving gelden drie belangrijke regels:

  1. Wij hebben vertrouwen in elkaar.
  2. 2. Wij hebben respect voor elkaar.
  3. 3. Wij helpen elkaar.

Wij vinden het belangrijk dat leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen op leer-, gedrags- en sociaal-emotioneel gebied. Educatief partnerschap komt op de Pius X tot uiting door het samen (leerling, ouders/verzorgers en school) verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van de leerling.

LAATSTE NIEUWS

CONTACT

Pius X
WH Jordaansingel 20
Haaksbergen
Tel.: 053 - 572 13 96
E-mail: directie@piusx.eu

facebookTwitter YouTube