Groepen
Nieuws
Team

MAAND ARCHIEF

Aanmeldingsformulier

Aanmelden leerlingen
Jaarlijks in de periode januari – maart worden ouders van kinderen, die de schoolgaande leeftijd naderen, in de gelegenheid gesteld hun kind(eren) bij een basisschool aan te melden.

Om tot een basisschool toegelaten te kunnen worden, moeten de kinderen de leeftijd van vier jaar bereikt hebben. Het tijdstip van toelating hebben de gezamenlijke besturen van de basisscholen in Haaksbergen bepaald op de dag na de vierde verjaardag.
De wettelijke verplichting (leerplicht) voor de ouders om er voor te zorgen dat hun kind op een basisschool is ingeschreven en deze regelmatig bezoekt, begint op de dag nadat het kind de leeftijd van 5 jaar heeft.

Aanmelding en inschrijven van uw kind op onze school werkt als volgt.

Vanaf mei 2018 moeten ouders 3 formulieren invullen: het aanmeldings- en inschrijfformulier + 2 bijlages. Hieronder de uitleg waarom.

  • Het aanmeldings- en inschrijfformulier is bedoeld om de noodzakelijke gegevens van uw kind in te vullen.
  • Volgens de nieuwe AVG dienen ouders toestemming te geven aan school om bij bepaalde instanties gegevens op te vragen; daarvoor dient bijlage 01.
  • Als de school op een bepaalde manier leerling-gegevens naar “buiten de school” verstrekt, dan moet ze aangeven in welk welk kader die gegevens worden verstrekt. De ouders moeten bovendien ook toestemming geven aan de school om dit te doen. Daarvoor is bijlage 02.

Daarbij kunt ervoor kiezen om de formulieren in te vullen op de computer  in Word; of met een pen op de pdf.
Elk Word-bestand slaat u eerst thuis op. Daarna opent u het en vult het helemaal in. Helemaal klaar: uitprinten, ondertekenen.

Elk Pdf-bestand print u thuis uit. Daarna kunt u het met pen invullen en ondertekenen. Alle 3 formulieren levert u op school in.

Het aanmeldingsformulier met de beide bijlages is ook op school af te halen.

Hieronder de download-knoppen:

  1. Download hier het aanmeldingsformulier als Word-bestand.  Download het inschrijfformulier hier als pdf-bestand.
  2. Download hier bijlage 01 als Word-bestand. Download hier bijlage 01 als pdf-bestand.
  3. Download hier bijlage 02 als Word-bestand. Download hier bijlage 02 als pdf-bestand.

 

 

 

CONTACT

Pius X
WH Jordaansingel 20
Haaksbergen
Tel.: 053 - 572 13 96
E-mail: directie@piusx.eu

facebookTwitter YouTube