In de bijlage beschrijven we de meest voorkomende kinderziekten.
We geven daarbij aan wat de incubatietijd is, wat de verschijnselen zijn, wat u er zelf tegen kunt doen, wat de eventuele complicaties zijn en
wanneer u er verstandig aan doet de huisarts te raadplegen.