Veiligheidsbeleid zit ingebed in kwaliteitsbeleid het heeft een vaste plek binnen het schoolbeleid. Veiligheid zit in hart en hoofden van mensen. Een veilig klimaat op school, sociaal en fysiek, moet vanzelfsprekend zijn. Voorkomen is beter dan genezen. Het is handig om een stappenplan te hebben……<lees hier verder over ons veiligheidsbeleid>.