Het vormgeven aan een goed pedagogisch klimaat is een eerste vereiste om tot goed leren te komen.

Binnen de Pius X hebben leerkrachten en leerlingen ieder hun eigen verantwoordelijkheden om aan de gestructureerde, veilige en uitdagende leer- en werkomgeving vorm en inhoud te geven.

Binnen die veilige leer- en werkomgeving gelden drie belangrijke regels:

  1. Wij hebben vertrouwen in elkaar
  2. Wij hebben respect voor elkaar
  3. Wij hebben helpen elkaar.

Deze 3 regels zijn ook terug te vinden in ons pestprotocol.