In het document Eindtoets en schooladvies wordt beschreven hoe we omgaan met zaken als het inschrijven van de eindtoets, advisering, voorlopig en definitief advies VO, overdracht PO-VO, en vervolg VO. Deze beleidsnotitie is conform de wettelijke kaders en de Keenderafspraken over deze onderwerpen.