Alvorens hierop in te gaan, wordt benadrukt dat bij de keuze van ouders voor een basisschool, uitgegaan wordt van een ononderbroken ontwikkelingsproces van een kind. Dat betekent dus dat de keuze in principe éénmalig is.

Er kunnen zich situaties voordoen waarbij het noodzakelijk is om gedurende de basisschoolperiode van school te veranderen, bijvoorbeeld een verstoorde relatie met de ouders of wanneer de verwachtingen van de ouders niet langer in overeenstemming zijn met de mogelijkheden van de school.

Meer informatie over de afspraken overplaatsing andere basisschool vindt u hier.