Directie:
Bianca Kiffen
Henriëtte Noordink (adjunct)
Interne begeleider:
Henriëtte Noordink
Groepsleerkrachten:
Anita Eijsink (tevens schoolvertrouwenspersoon)
Lianne ter Haar
Hilde Klumpers
Ellen Duvigneau – Leferink
Roos van Nellestijn
Ans Nijhof
Elike Menkehorst
Amy Lamers
Nick Braun
Jarno Harberink
Linda Zwartbroek
Lio-er
Bo Lavet
Zoë Witbreuk
Vakleerkracht gymnastiek:
Fred Sterenborg
Leerkracht plusklas:
Rian Pot
Administratief medewerker:
Margret Buurman